9 kroków do poprawnego montażu okien

9 kroków do poprawnego montażu okien

O szczelności okien decydują nie tylko ich dobre parametry techniczne, ale także prawidłowy montaż. Wykonany ze szczególną starannością, z zachowaniem prawidłowej techniki i kolejności prac - ograniczy powstawanie mostków termicznych i straty energii w budynku.

Montaż okna

Firma MS więcej niż OKNA za pomocą 9 prostych kroków przedstawia jak powinny wyglądać poszczególne etapy.

Krok 1. Przygotowanie muru

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie oczyścić mur z luźnych kawałków i kurzu, a w razie konieczności zastosować podkład gruntujący. W zależności od sposobu montażu należy zamontować lub zdjąć listwę parapetową.

Krok 2. Przygotowanie okna

Kotwy, dyble lub specjalne śruby do montażu okien muszą przenieść wszystkie obciążenia działające na okno, dlatego trzeba je rozmieścić na całym jego obwodzie w odstępach nie większych niż 70 cm. Przykleić do okna taśmy paroprzepuszczalne od zewnątrz i paroszczelne od środka.

Krok 3. Umieszczenie ościeżnicy

Ramę okna należy umieścić w otworze w ten sposób, aby z każdej strony została zachowana właściwa szczelina dylatacyjna, z zachowaniem pionów i poziomów.

Krok 4. Sprawdzenie przekątnych

Ustawioną w murze ościeżnicę stabilizujemy przy pomocy klinów rozporowych i po ponownej kontroli poziomów i pionów sprawdzamy również przekątne, które powinny być równe.

Krok 5. Montaż mechaniczny

Jeżeli montujemy na kotwy, należy pamiętać, aby każdą z nich przykręcić do muru dwoma kołkami rozporowymi lub specjalnymi śrubami. Przy montażu na dyble lub śruby samowiercące należy uszczelnić otwory w dolnym elemencie ramy.

9 kroków do poprawnego montażu okienKrok 6. Zwilżenie muru

Ponieważ pianka montażowa twardnieje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, zaleca się, aby przed jej nałożeniem zwilżyć mur wodą np. przy pomocy spryskiwacza.

Krok 7. Nakładanie piany

Przestrzeń między ościeżnicą a murem należy wypełnić pianą nakładając ją od dołu do góry, prowadząc pistolet lekko zygzakowatym ruchem. Po zastygnięciu piany jej nadmiar należy obciąć.

Krok 8. Przyklejanie taśmy paroszczelnej Drugi koniec przyklejonej wcześniej do okna taśmy paroszczelnej należy przymocować do muru w taki sposób, aby zasłonić pianę. Zapobiegnie to przedostawaniu się wilgoci z pomieszczenia w spoinę, zawilgoceniu, a nawet zagrzybieniu ściany.

Krok 9. Zawieszenie skrzydeł

Do tak przygotowanej ramy możemy teraz wstawić skrzydła, sprawdzić ich funkcjonowanie i w razie konieczności wyregulować. Jeżeli regulację podczas montażu wykonamy przez przedystansowanie szyby, wówczas okucia pozostaną w położeniu fabrycznym. Dzięki temu podczas wieloletniej eksploatacji okna do wykorzystania pozostanie cały zakres regulacji okuć.

Oceń artykuł
3,17 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Katarzyna Korzeniecka

Źródło: inplusPR

Polecamy Ci również

Zobacz także