Bądź mądry przed szkodą, gdy wynajmujesz fachowca

Bądź mądry przed szkodą, gdy wynajmujesz fachowca

Chcesz powierzyć prace fachowcom? Pamiętaj, że nawet złą umowa pisemna jest lepsza od umowy ustnej. A na takich - bazuje jedna trzecia firm, podejmujących się prac remontowych.

Chcesz powierzyć prace fachowcom? Pamiętaj, że nawet złą umowa pisemna jest lepsza od umowy ustnej.Wtedy klient praktycznie skazany jest na dobrą wolę wykonawcy w razie reklamacji, Jednak nawet podpisując umowę o remont - nie mamy często pewności, ile zapłacimy za taką usługę i na jakich warunkach zostanie ona zrealizowana. Dlatego zwróć uwagę na paragrafy w umowach, które są sprzeczne z prawem i naruszają interesy konsumentów.

Czytaj także: Jak zabezpieczyć drobne elementy podczas remontu?

- To m.in. zapisy, które dają możliwość zmiany ceny usługi bez możliwości odstąpienia od umowy przez osobę kontraktującą usługę.

- Czasami zapisy w umowach ograniczają odpowiedzialność wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac remontowych, dając im możliwość przesuwania terminu zakończenia pracy bez stosowania kar umownych. Jeśli konsument w takich okolicznościach chciałby zerwać umowę, to może zostać zmuszony do zapłacenia 100% wartości zamówienia. Klienci są winni w sytuacjach spornych, jeżeli np. sami wykonują pomiary czy też kupują materiały bez konsultacji z firmą budowlaną. Gdy okazuje się, że popełnili błąd, chcą - w tym przypadku bezzasadnie - zwrotu kosztów od przedsiębiorcy.

Czytaj także: W jaki sposób sfinansować remont?

- W umowie powinna być podana nie tylko cena netto usługi, ale też cena brutto! Należy się również wystrzegać niejasności, dotyczących procedury reklamacyjnej, skomplikowanych formularzy tej ostatniej. Dlatego również warto sfotografować mieszkanie przed remontem i po nim, bo takiej dokumentacji może zażądać sąd w razie rozstrzygania sporu.

- Jeżeli mówimy już o sądzie - i na to warto zwrócić również uwagę: na zapisanie w umowie, jaki sąd, który ma rozstrzygać kwestie sporne. Czasami firmy w umowie narzucają określoną placówkę Temidy, np. w miejscu gdzie jest zarejestrowany wykonawca remontu.

Oceń artykuł
3,20 / 10 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Dziennik Bałtycki

Polecamy Ci również

Zobacz także